در مراسم اختتامیه چهارمین دوره مسابقات کن‌ست ایران در محل پژوهشگاه فضایی ایران، تیم‌های شرکت کننده ارزیابی و برترین‌ تیم‌های این دوره مسابقات معرفی شدند که تیم UTSAT دانشگاه تهران موفق به کسب مقام اول در ماموریت بازگشت به محل معین در دسته حرفه ای شد.

لازم به ذکر است تیم UTSAT دانشگاه تهران متشکل از سید مصطفی سیدی(سرپرست تیم)، حمید رضا رحیمی، بهزاد مظهری، حسین صالحی و احمدرضا سعیدی  با نظارت علمی دکتر امیررضا کوثری می باشد.

لینک خبر

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، چهارمین دوره مسابقات کن ست ایران که مرحله پایانی آن از روز جمعه هفتم آذر ماه آغاز شده بود، پس از سه روز پیاپی و رقابت میان تیم‌های شرکت کننده، روز یکشنبه، نهم آذرماه با ارائه گزارش عملیات از سوی تیم‌ها و اعلام برندگان نهایی به پایان رسید.

از میان تیم‌های شرکت کننده در چهارمین دوره این مسابقات که در دو دسته کلاسیک و حرفه‌ای و چهار گروه ماموریتی برگزار شد، در دسته کلاسیک در گروه ماموریت تصویربرداری‌ تیم‌های آیداس از دانشگاه علم و صنعت ایران، ژوبین ۲ از دانشگاه صنعتی اصفهان، صعود از دانشگاه پیام نور مشهد و در گروه ماموریتی سنجش اتمسفر تیم‌های شهاب ۵ از دانشگاه دولتی کاشان، فطرس از دانشگاه پیام نور مشهد و پرواز مصنوعی هوش از دانشگاه تبریز، به عنوان رتبه‌های اول تا سوم هر گروه ماموریتی انتخاب و معرفی شدند.

در دسته حرفه‌ای چهارمین دوره مسابقات کن ست در گروه ماموریتی بازگشت به محل معین تیم‌ UTSAT دانشگاه تهران، شهاب ۴ دانشگاه دولتی کاشان و TUUAV2 دانشگاه تبریز و در گروه ماموریتی بازیابی محموله زیستی تیم‌های پلوتون دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، ژوبین یک دانشگاه صنعتی اصفهان، سهایداس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجازی به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند.

افزون بر این، تیم FNSTSAT از دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران به عنوان تیم شایسته اخلاق این دوره مسابقات معرفی شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

در دسته کلاسیک در گروه ماموریتی سنجش اتمسفر تیم‌های آریو از دانشگاه شاهرود و هاینش دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی رتبه‌های چهارم و پنجم را کسب کردند.

در دسته حرفه‌ای نیز در گروه‌ ماموریتی بازگشت به محل معین تیم هارس دانشگاه صنعتی مالک اشتر و در گروه ماموریتی بازیابی محموله زیستی تیم FNSTSAT دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران رتبه‌های چهارم را دریافت کردند.

چهارمین دوره مسابقات کن ست ایران از اسفند ماه سال ۱۳۹۲ با ثبت نام ۹۰ تیم‌ شرکت کننده آغاز شد و پس از طی شدن سه مرحله طراحی و ساخت در نهایت ۱۶ تیم به مرحله پایانی راه یافتند.

تیم‌های شرکت کننده در روز اول، همزمان با مراسم افتتاحیه این مسابقات در محل پژوهشگاه فضایی ایران، به ارائه پوسترهای خود پرداختند. در روز دوم، در فرودگاه آزادی شهرستان نظرآباد، عملیات کن‌ست‌ها پس از رهاسازی از بالن در ارتفاع حدود ۳۰۰ متری ارزیابی شده و در نهایت در روز سوم نتایج مسابقات پس از بررسی خروجی‌های تیم‌ها، در قالب ارائه‌ گزارش عملکرد اعلام شد.

وی افزود: در دسته کلاسیک در ماموریت تصویربرداری تیم‌های آیداس از دانشگاه علم و صنعت ایران، ژوبین ۲ از دانشگاه صنعتی اصفهان و شاهین و صعود از دانشگاه پیام نور مشهد شرکت داشتند. همچنین در این دسته در ماموریت سنجش اتمسفر تیم‌های هاینس از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، آریو از دانشگاه شاهین، فطرس و پرند از دانشگاه پیام نور مشهد، پرواز مصنوعی هوش از دانشگاه تبریز و شهاب پنج از دانشگاه دولتی کاشان حضور داشتند.

در دسته حرفه‌ای نیز در گروه ماموریتی بازگشت به محل تعیین شده نیز تیم‌های UTSAT دانشگاه تهران، هارس دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شهاب چهار دانشگاه دولتی کاشان و TUUAV2 دانشگاه تبریز و در گروه ماموریتی بازیابی محموله زیستی تیم‌های سهایداس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجازی، پلوتون دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،FNSTSAT دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران و ژوبین یک دانشگاه صنعتی اصفهان به رقابت با یکدیگر پرداختند.

رئیس پژوهشکده سامانه‌های فضانوردی تصریح کرد: گزارش طراحی اولیه، گزارش طراحی دقیق، ارائه پوستر،عملیات پرتاب و گزارش پس از پرتاب معیارهای داوران برای ارزیابی تیم‌های شرکت کننده در این مسابقات بود.

بر اساس این گزارش، مسابقات کن‌ست شامل تمام جوانب طراحی، ساخت و آزمون یک پروژه فضایی از گزارش طراحی اولیه آن گرفته تا پیاده سازی در روز عملیات و ارائه نتایج پس از آن است. مأموریت‌ها و الزامات در نظر گرفته شده در این مسابقات به منظور بازتاب جنبه‌های مختلف مأموریت‌های واقعی فضایی از جمله شرایط و الزامات مأموریت‌های سنجش از دور، مخابرات، زیست فضایی و خودکارسازی طراحی شده است.